l> -=PunkSerwis.org=-

The Bill - The Bill

Ukazała się reedycja pierwszej płyty zespołu The Bill, ekipy z Pionek, laureatów Jarocina 92. The biut to po prostu dawka biegle wykonanego punk rocka (Szara szarość. Czas rewolucji). No, może czasami są jakieś próby uzyskania bardziej swo­istego brzmienia. Dowodem choćby otwierająca płytę Wol­ność, która zresztą wypada trochę ciężej niż zwykle punko­we granie. Czasami też poja­wiają się dźwięki bardziej swoj­skiej proweniencji. W „Piosence dla żołnierza” melodia jest fak­tycznie „wojskowa", a w melo­dyce „Kibla” miga coś folklory­stycznego. W tym drugim numerze jest też próba podrażnienia niektórych słu­chaczy tekstem z wulgaryzma­mi: obmyślam nowy plan/wtedy kiedy sram... Wszystkie teksty napisał gita­rzysta i wokalista grupy, Kefir (także on popełnił większość muzyki). Wyraźnie stara się, aby słowa piosenek też byty punko­we. Nie jestem twórczą jed­nostką systemu/nie dojdę nigdy do waszego celu (Bunt-szarego) l tak dalej, l tak dalej... Czasami wyraża się dosadnie w Imię ekologii: Wisło, rzeko nasza kochana/zarzygana i zasrana (Piosenka o Wiśle). Ale też „wyzwolone" wiejskie dziewczyny to dla niego temat: wszyst­kie pozycje w cieniu plota/pokażą, gdy przyjdzie ochota (W.D.) Czyli ma to być nie tylko punk rock, sprokurowany ze znajomością rzeczy, ale też przaśny i ewidentnie tutejszy. Pytanie, czy jeszcze jest zapotrzebowanie na coś takiego? Bo sama płyta, przy całym szacunku, do kanonu rodzimego rocka na pewno nie należy, a bardziej udaną propo­zycją tej grupy był drugi album „Początek końca”. Obecne wydanie The biutu wzbogacają nagrania koncerto­we z Jarocina 93. Wolność, Piosenka dla żołnierza i Pio­senka o Wiśle z tego festiwalu dostarczają właściwie tych samych wrażeń, co wersje stu­dyjne …

Spis utworów:
1. Wolność
2. Pałac
3. Buntszarego
4. Piosenka o Wiśle
5. Szara szarość
6. Kibel
7. Czas rewolucji
8. Przetrwanie
9. Piosenka dla żołnierza
10. Banzai
11. W.D.
12. Tylko sex
13. My nie jesteśmy z wami
14. Wolność
15. Piosenka dla żołnierza
16. Piosenka o Wiśle