Lew Tołstoj

Rosyjski myśliciel, moralista i przede wszystkim pisarz - cieszył się za życia rzadko spotykanym uznaniem i szacunkiem współczesnych. Dożył czasów, gdy filozofię przez niego głoszoną otoczono kultem. Powieści Tołstoja zapewniły literaturze rosyjskiej wysoką pozycję w pisarstwie światowym. Dzisiaj hrabia Lew Nikołajewicz Tołstoj (1828-1910) uważany jest za jednego z najwybitniejszych powieściopisarzy w historii literatury światowej. Ten szlachetnie urodzony arystokrata w efekcie własnego wyboru pod koniec życia starał się żyć skromnie jak jego właśni chłopi. Podjęta przez mistrza decyzja, choć niezwykle kontrowersyjna, znalazła wielu naśladowców, którzy tworząc wspólnoty, licznie osiedlali się na wsi.

Wojna i Pokój - Tom I i II
Wojna i Pokój - Tom III i IV