Sekty

Grupy religijne, która oderwały się od któregoś z wielkich kościołów i przyjęły własne zasady organizacyjne, odłam wyznaniowy jakiejś religii. Jej członków łączy zazwyczaj silne poczucie wspólnoty, świadomość misyjnego powołania, rygoryzm religijny i etyczny. W miarę upływu lat niektóre sekty przekształcają się w uznane organizacje religijne, np. Świadkowie Jehowy, mormoni. Wiele nowych sekt pojawiło się w latach 60. XX w. jako wyraz poszukiwania przez młodych ludzi sensu istnienia, jedności. Ich rosnącą popularność wciąż obserwuje się w Ameryce Północnej, chociaż ich forma kultu i organizacja budzi często kontrowersje, zwłaszcza gdy całkowicie izolują się od reszty społeczeństwa, uniemożliwiając swym wyznawcom swobodę poruszania się. W skrajnych sytuacjach dochodzi do masowych samobójstw członków sekt podporządkowanych silnej indywidualności przywódcy wierzącego w zbliżenie w ten sposób do zbawienia. Niektóre sekty są zakazane lub podlegają kontroli przez państwo.

Sekty
Sekty w Europie

Ruchy religijne dzialające w Polsce

New Age - powrót do zabobonów
O czym świadkowie Jehowy nie mówią głośno
Satanizm
Satanizm - geneza destrukcji