Propozycja platformy F.A.

Poniższy tekst został przedstawiony na zjeździe F.A. Wywołał ogromne kontrowersje - trudno go nazwać reprezentatywnym dla całej Federacji, ale dla jej części na pewno.

Dążymy do stworzenia anarchistycznego tzn. wolnego i samorządnego społeczeństwa, w którym absolutna wolność, ograniczoną tylko naturalną formą nie szkodzenia innym, połączona byłaby z brakiem wyzysku, sprawiedliwością społeczna i samorządową własnością środków produkcji. Ludzie swobodnie tworzyliby różnorodne samorządy, syndykaty, wspólnoty i anarchistyczne komuny, tworzące z sobą federacje na szczeblu regionalnym i krajowym. Społeczeństwo to realizowałoby zasady demokracji masowej bezpośredniej i zdecentralizowanej, w której nie byłoby podziału na rządzących i rządzonych. Przejście do tego typu demokracji możliwe będzie m. in. dzięki szerokiemu wykorzystaniu środków audiowizualnych oraz tego typu form jak np. wiece, referenda, ankiety. Dążymy do przełamania autorytarnej, represyjnej kultury społeczeństwa konsumpcyjnego, w której człowiek został sprowadzony do roli trybika społecznej i gospodarczej megamaszyny, a jego cele życiowe i za interesowania zostały zredukowane do gromadzenia i konsumpcji dóbr materialnych. Anarchizm niesie ze sobą również rewolucję obyczajową, polegającą m.in. na wyzwoleniu sfery życia erotycznego człowieka z ograniczeń, konwenansów i komercjalizmu. Odrzucamy zarówno kapitalizm jak i bolszewicki komunizm, bowiem oba te systemy niosą za sobą wyzysk, zniewolenie i niesprawiedliwość społeczną. Dlatego protestujemy przeciwko kursowi obecnego kierownictwa "Solidarności" i rządu Tadeusza Mazowieckiego na restaurację kapitalizmu w Polsce. Jest to zdrada ideałów "Solidarności", wyrażonych w swej istocie anarchosyndykalnym, programie "Samorządnej Rzeczpospolitej", przyjętym na I KZD w 1981 r. i prowadzi do uczynienia z Polski kolonii ekonomicznej zachodniego kapitału. Protestujemy przeciwko reprywatyzacji, rozwarstwianiu majątkowemu społeczeństwa, planom wprowadzenia strukturalnego bezrobocia, wyprzedaży majątku narodowego, poddaniu Polski pod dyktat Międzynarodowego Funduszu Walutowego, centralnej organizacji międzynarodowego kapitału, uwłaszczeniu nomenklatury jako okupowi za oddanie części władzy elitom "Solidarności". Społeczeństwo musi broni się przed pauperyzacją i wyzyskiem. Jedynym sposobem na to jest oddolna masowa akcja samoobrony społecznej. Nie dajmy się ogłupić zmasowanej kampanii okłamywania społeczeństwa co do rzeczywistego charakteru i nieuniknionych konsekwencji kursu obecnego kierownictwa "S", PZPR, Kościoła i zachodnich mass-mediów. Bierz swój los w swoje ręce!