Co popieram, co potępiam - deklaracja libertarianina

Popieram:
- prawo do życia jak wolny człowiek, a w szczególności:
- swobodną migrację i przepływ kapitału przez granice państwowe
- wolny rynek i gospodarkę opartą na jego prawach
- wolność słowa
- odpowiedzialność za swoje czyny
- powszechny dostęp normalnych obywateli do broni
- prawo do nauczania w domu i w dowolnej szkole prywatnej
- zakończenie prohibicji narkotyków
- zniesienie wszystkich form niewolnictwa (również poboru do wojska oraz podatków i ceł)
- swobodny rozwój nauki i techniki
- pokojowy i prywatny podbój kosmosu
- prawo do secesji od państwa oraz ideę wolnych miast i praw miejskich
- prawo do lokalnej autonomii
- dobrowolną działalność charytatywną

Potępiam:
- zniewolenie człowieka przez aparat władzy publicznej lub przez drugiego człowieka
- ograniczenia migracji i przepływu kapitału przez granice państwowe
- reglamentację rynku przez system koncesji, licencji, pozwoleń zawodowych
- cenzurę i inne ograniczenia swobodnej wypowiedzi (np. kary za obrażanie kogoś)
- brak odpowiedzialności za swoje czyny i jej przekładanie na innych
- ograniczenie posiadania broni - ono służy tylko przestępcom
- przymus edukacji publicznej lub tylko w licencjonowanych szkołach prywatnych
- prohibicję narkotykową i "wojnę z narkotykami"
- niewolnictwo (również pobór do wojska oraz podatki i cła)
- patentowanie oprogramowania, jako formę cenzury
- wykorzystywanie idei praw autorskich w celu zniewolenia człowieka
- ograniczanie rozwoju nauki
- monopolizację podboju kosmosu przez państwo
- trzymanie każdej piędzi ziemi w obrębie państwa sił+ i gwałcenie praw miejskich
- krwawe dyktatury i totalitaryzm
- centralizację władzy państwowej
- państwo opiekuńcze i socjalizm w każdej formie