Kasa pomocy wzajemnej

Każda grupa, społeczność, jako suma istnień jednostek, ich kreatywności i kontaktów międzyludzkich ma w swym bycie formy w których dla uczestniczących w nim, staja się rzeczywistym i bezpośrednim przeżyciem. Taka formą jest między innymi pomoc wzajemna, Uważam ją za jedna z ważniejszych części współtworzenia i w ogóle jakiejkolwiek wspólności. Jest ona obecna w każdym istnieniu człowieka, w wielu kulturach i formach organizacji życia społecznego. Wypływa z wewnętrznego poczucia życia jednostki. W jakiej by człowiek nie był niewoli tam pomoc wzajemna jest ważną częścią przetrwania. Postrzegało ją i opisywało przez szereg wieków wielu myślicieli, (jakby jej nie nazywano), pośród nich Piotr Kropotkin w swej pracy właśnie pod tytułem "Pomoc Wzajemna". Była i jest od zawsze ważną częścią anarchizmu bez względu na kierunki, prądy itp. jakie przybiera. Nie tylko anarchizmu, jest przecież ważną częścią życia ludzi jakby jej nie uważano za niezdatna i naiwną. To nie jest jakiś nadęty i fałszywy humanitaryzm czy ofiarność. W czasie gdy szaleje zidiociała konsumpcja, pęd za karierą i mamoną, gdzie człowiek złożył w ofierze swym nienasyconym bożkom swe własne człowieczeństwo, harmonię i odpowiedzialność, współtworzenie swego życia wraz z innymi - pomoc wzajemna staje się alternatywą, iskra która zapala nie ląd, a ludzi do poszanowania życia innych, ale i do zniszczenia, śmierci i zniewolenia. Współtworząc wraz z innymi, nie bez przeszkód, społeczność wolnościową, wiem jak jest ona ważna, co może zdziałać i kiedy jej brakuje w zależności od sytuacji przyjmuje ona bardzo różne formy, jest plastyczna a ograniczenia i przeszkody biorą się wpierw z nas. Nie ma sfery życia w której by nie mogła występować, jest możliwa w każdych warunkach bez względu na zapatrywania ludzi.

Czym jest jej mniej i czym staje się wtórna i nie z wewnętrznego poczucia trudno mówić o tak dziś nadużywanych i wyświechtanych pojęciach jak społeczność, samo -stanowienie - rządność, czy wspólnota. Dzięki pomocy wzajemnej można to wszystko sprawdzić w praktyce, bez zbędnej gadaniny. Pomoc wzajemna miała swe miejsce i ważną rolę w wielu kulturach, choćby na terenie słowiańszczyzny, gdzie cała wieś obrabiała po kolei poszczególne pola na wspólnej robocie i zabawie, do tego kwitła wtedy twórczość. Też w ruchach społecznych, jak kasy strajkowe robotników. Oddolnie przyjmowało to tez formy organizacyjne gdzie uczestniczący bezpośrednio określali jak i jaki sposób ma funkcjonować, Teraz opiszę to co ma miejsce w naszej społeczności, choć doświadczenie to dość świeże, a jest nim Kasa Pomocy Wzajemnej. Uczestnikami jej jest góra kilkanaście osób (co jest zmienne), nie przekreśla to zorganizowania się tegoż w mniejszych czy większych grupach. Ustalenie w jaki sposób zostawiam specyfice t swojskości grupy, by było po swemu, a nie według modelu czy jedynie prawdziwej i słusznej drogi. Chcę przedstawić idejkę, a nie co owa pomoc ma obejmować, częstotliwość składek, ilość i inne typowo organizacyjne rzeczy. Pracujemy, studiujemy, jesteśmy uczniami, zajmujemy się różnymi rzeczami, życie nieraz kieruje nas na boczne tory bo choroba, utrata pracy, przymusowa przeprowadzka, brak środków do życia z różnych przyczyn, ot los płata figle.

To wszystko to osobiste dramaty, bo każdy indywidualnie to odczuwa z różną siłą - to właśnie tak trzeba postrzegać działalność takiej kasy pomocy, zależy od skali, kilkanaście osób składających się co jakiś czas tworzy cos w rodzaju funduszu. Wystarczy jedna osoba która zbiera składki i ma nad tym piecze. Jeśli takowa potrzeba zachodzi osoba której to dotyczy zwołuje spotkanie. W skali kilkunastu osób w grupie, zainteresowanych taka formą, prawo decydowania ma każdy czynnie uczestniczący obecny w danym czasie. Nie bójmy się dzielić z innymi swoimi problemami i potrzebami, szczególnie w gronie przyjaciół, osób nam przychylnych. Do tego m.in. jest pomoc wzajemna i nasza opisywana kasa. Wszyscy razem, poprzez własne możliwości, często kontakty itp. mogą znaleźć łatwiej wyjście z sytuacji, co dwie głowy to nie jedna, wedle przysłowia, zorientować się jaka pomoc jest najważniejsza. Kasa pomocy wzajemnej to nie tylko sposób zorganizowania się, to tez jak najpełniejsze uczestnictwo ludzi którzy w taki sposób chcą się wspomagać. Bo jeśli dziś ty potrzebujesz to jutro ja mogę stać się potrzebującym. Próbuje tez znaleźć się inne wyjścia i pomoc poza finansową, bo i często sytuacja tego wymaga. Pomoc wzajemna nie ogranicza się jedynie do zbierania funduszy, to ważny czynnik w dzisiejszych czasach, ale jeden z wielu. Nie wykluczam i nie umniejszam tutaj spontanicznych zrzutek i wszelkiej pomocy, ale kasa może bardziej zabezpieczyć i często W większym zakresie wspomagać. Często w danej chwili nie posiadamy zbyt wielu pieniędzy, a tu często trzeba działać szybko. Fundusz w którym składało (wcale niewielkie sumy) i regularnie zbiera się pieniądze może być bardziej pomocny. Owszem, życzę każdemu by jak_ najmniej musiał korzystać z takiej kasy, jak to w życiu, bywa różnie. Kasa Pomocy Wzajemnej może być też kasą pożyczkową, jeśli komuś w danej chwili brakuje na własne potrzeby. Bez lichwiarskich procentów i innemu temu podobnego naciągarstwa, a warunki ustalają sami uczestniczący. W razie potrzeby która będzie i tak niedostateczna, a nie tak paląca można udzielić pomocy z części środków by pozostawić jakąś część na inne (lepiej odpukać).

Inną istniejącą formą pomocy wzajemnej jest :

Wolnościowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ACK - Życie (Anarchistyczny Czarny Krzyż - Organizacja Pomocy Więźniom i Osobom Represjonowanym, PO BOX 5, 60 966 Poznań 31, e - mail: rozbrat@friko2.onet.pl www.hyprreal.art./bifa tele. grzecz. 061 - 8227710 (Michał) ale to już o wiele większa skala i dotycząca innej sfery, co nie znaczy by się nie pokrywało. Należy do tego poradnictwo prawne, sieć Pacyfistycznej Komendy Uzupełnień, pomoc przy drobnych sprawach codzienności i tak by można wymienić bezliku. To też nie ograniczajmy pomocy wzajemnej do wspomagania pokrzywdzonych, może ona występować w każdej dziedzinie życia, a dzięki niej ono staje się pełniejsze tak dla jednostki jak społeczności i kontaktów międzyludzkich. Jest następnym głazem budującym podstawy wolnościowego i kreatywnego społeczeństwa. Federacja Anarchistyczna & Kolektyw "Rozbrat", PO BOX 5,60966 Poznań 31.