O Federacji Anarchistycznej

Federacja Anarchistyczna dąży do zniesienia wszelkich struktur społeczych i regulacji prawnych ograniczających wolność osobistą - władzy wynikłej z zawłaszczenia środków przymusu , produkcji i indoktrynacji . Uznajemy za konieczne utożsamaianie własności z pracą oraz prawo chroniące życie ( i zdrowie wszyskich istot ) , wolność ( dysponowanie własnym ciałem i umysłem ) czy pracę ( i jej owoce ) . Wszystko inne nie powinno być ani nakazane , ani zakazane , zaś o kształcie działań powinny decydować tylko umowy zainteresowanych stron , a nie wola osób trzecich , zwłaszcza instytucji . Organizacja życia na skalę społeczną winna opierać się nie na odgórnej władzy , lecz na solidarności i samorządach pracowniczych , lokalnych itp. Ludzie mają prawo do błądzenia na własny rachunek.

KIM JESTEŚMY ?

W skali naszego miasta jesteśmy grupą przyjaciół, których łączy pewien światopogląd. Mimo, iż różnorodny, to łączy się w momencie w jedną całość, którą nazywamy anarchizmem. Stąd i nazwa - Federacja Anarchistyczna - która nie tylko ma dobrze wyglądać na ulotkach i transparentach, ale i spełnia cele integrujące. FA nie jest organizacją czy partią zarejestrowaną w sądzie, nie jest też organizacją pozarządową zaliczającą się do tzw. NGO (Non Government Organisation - organizacje pozarządowe). Jako przyjaciele, znajomi nie potrzebujemy papierka z urzędu sankcjonującego nasze istnienie i działalność. Czy więzi międzyludzkie mają mieć sformalizowany charakter? Ponadto Federacja Anarchistyczna nie jest jakimś elitarnym zgromadzeniem - wręcz przeciwnie - jest otwarta i śmiało możesz wnieść do niej swój wkład. Zanim to jednak uczynisz, dowiedz się, co leży u podstaw naszego działania.

IDEE

Z pewnością nie ma sensu wyłuszczać w tym miejscu całej teorii i historii anarchizmu. Jest to zajęcie czasochłonne, a przelanie tego wszystkiego na papier zapełniłoby wiele tomów. U podstaw naszej działalności leży przekonanie o tym, że ludzie są zdolni do kierowania własnym życiem bez władzy, a co za tym idzie - bez państwa, kapitału, ani ich przemocy. Chcemy utworzenia ruchu społecznego, zdolnego nie tylko do oporu wobec arbitralnych decyzji władzy, ale również do tworzenia swojego świata, swojej rzeczywistości, do posiadania wpływu na otoczenie, środowisko. Cel, jaki sobie stawiamy to taki porządek świata, wedle którego sami ludzie decydują o swoim życiu, a nie obca wobec nich władza.

DZIAŁANIE

Aby nie stać się (bez-)ruchem, bądź salonowymi buntownikami, błądzącymi w gąszczu teorii - działamy. W działaniu chodzi o to, aby w jak największym stopniu realizować swoje idee w życiu codziennym. Efektem tego jest np. pismo, pikieta, blokada eksmisji, bądź sabotaż, ale też domowa produkcja wina. Przykłady można mnożyć, a zależą one od spontaniczności, pomysłowości i zaangażowania uczestników. Wszelkie działania mające na celu wzięcie życia w swoje ręce i samodzielnego decydowania o nim są działaniami, które w pełni popieramy i z którymi się solidaryzujemy. W związku z chęcią wprowadzenia wspomnianych idei w życie nasze działania w swej większej części dotyczą spraw lokalnych, lecz dostrzec w nich można także zainteresowanie problematyką szerszą, ogólnoświatową. Mamy nadzieję, że powyższy tekst naświetlił Ci nieco twór, jakim jest FA.

Pismo ulotne FA Wrocław ( skrócone )