ACK - Anarchistyczny Czarny Krzyż

Komu pomaga ACK ?

W obecnej sytuacji, gdy brakuje pieniędzy na jakiekolwiek formy działania, nie jesteśmy w stanie pomagać nikomu innemu, jak tylko uczestnikom ruchu anarchistycznego i wolnościowego, zatrzymanym za prowadzenie działalności społecznej, udział w demonstracjach, wiecach i pikietach czy za czynną samoobronę przed funkcjonariuszami policji i UOP. Istnieją oczywiście także tzw. przestępstwa bez ofiar, do których zaliczyć można nie płacenie podatków, naruszanie represyjnych ustaw i prawa gospodarczego czy chociażby dezercję z wojska. Jednak brak pieniędzy nie pozwala pomóc wszystkim - jest to problem na tyle duży, że z założenia sieć ACK nie opłaca kolegiów (chyba, że kara została zamieniona za długi pobyt w areszcie, a odwołania zostały odrzucone). Powyższe zasady dotyczą funduszy gromadzonych na koncie ogólnopolskim (szczegóły poniżej) jednak ośrodki lokalne mogą uznać, że warto wspomóc kogoś, kto siedzi za sprawy "z pogranicza", ale robią to uruchamiając pieniądze miejscowe. Z tych zasobów finansować można także: przesyłanie paczek, organizowanie wydarzeń kulturalnych w więzieniach, ułatwianie "startu" po wypisce. Nikt nie przeczy, że więzienie w żaden sposób nie przybliża jednostki do społeczeństwa, a wręcz ją alienuje, jednak pomoc wszystkim więzionym jest niemożliwa. Oprócz pomocy uwięzionym, sieć ACK prowadzi działalność edukacyjną - wydaje broszury i ulotki mówiące o idei ACK, o tym jak postępować w czasie aresztowania, przeprowadzania rewizji przez policję, o tym jakie prawa przysługują zatrzymanym i uwięzionym.

Struktura i finanse

Ogólnopolska sieć Anarchistyczny Czarny Krzyż składa się z autonomicznych, lokalnych grup i osób (niekoniecznie uczestników Federacji Anarchistycznej), przepływ informacji koordynuje Biuro ACK - Kraków, które wydaje biuletyn, rozsyła informacje, utrzymuje stałe kontakty z poszczególnymi grupami oraz zagranicą. Raz na cztery miesiące odbywa się zjazd przedstawicieli wszystkich grup. Oczywiście najważniejszą sprawą jest gromadzenie funduszy - bez pieniędzy nie zdziała się nic. Przez dłuższy okres czasu trwały dyskusje: czy gromadzić pieniądze na jednym ogólnokrajowym koncie, czy też lokalnie w grupach ? Problem polegał na tym, że w przypadku puli ogólnej większość funduszy wykorzystywana byłaby przez ośrodki najbardziej represjonowane (a nie koniecznie najbardziej aktywne), niezależnie od "wkładanych" środków. Ostatecznie ustalono, że grupy będą gromadzić fundusze lokalnie (najlepszą formą są comiesięczne składki - swego rodzaju "ubezpieczenie na życie" - kto czuje się zagrożony ten płaci), a raz na kwartał przesyłać 20% zebranych środków na konto ogólnopolskie, które ma być źródłem asekuracyjnym, uruchamianym w momencie, gdy dany ośrodek nie jest w stanie poradzić sobie własnym sumptem. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, jednak z założenia pomoc finansowa z tej puli nie może pokrywać więcej niż 50% kosztów. W najbliższym czasie zostanie uruchomione także konto dewizowe, które ułatwi pomoc ze strony międzynarodowej sieci ABC i zagranicznych środowisk anarchistycznych. Wsparcie ze strony ACK to pomoc w poszukiwaniu adwokata, pomoc finansowa (każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie), nagłaśnianie aresztowania - demonstracje, konferencje prasowe, petycje, poręczenia, porady. Tu warto wspomnieć o kilku szczegółach: akcje wspierające należy robić tego samego dnia we wszystkich ośrodkach; należy przedstawiać prawdziwe powody zatrzymania - dążyć do wytworzenia opinii "więźnia politycznego"; kopie odwołań i petycje wysyłać do mediów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komitetu Helsińskiego i Amnesty International; starać się uzyskać poręczenie (w konsekwencji zwolnienie z aresztu do czasu rozprawy) od "poważnych" osób czy instytucji (w praktyce np. każda organizacja społeczna, z osobowością prawną, jest wiarygodnym poręczycielem). Jak możesz pomóc ? Jeżeli czujesz, że jako grupa jesteście zagrożeni to najlepiej założyć lokalny fundusz ACK. Poinformuj o tym Biuro w Krakowie - ułatwi to wam kontakty i zapewni szybką pomoc. Cały czas potrzebni są zaufani bądź przyjaźni prawnicy - jeżeli znasz kogoś takiego (może to ty?) daj znać ! Pomóc możesz w każdy sposób: przysyłając pieniądze, rozpowszechniając informacje o uwięzionych i ACK... Liczymy na szczególną pomoc ze strony wydawców zinów, płyt, taśm, organizatorów koncertów. Produkujcie benefitowe wydawnictwa, koszulki (najlepiej z treścią popierającą ACK), zamieszczajcie informacje w zinach, organizujcie koncerty pod hasłami pomocy więźniom. Drukujcie pocztówki, naklejki, ulotki i plakaty (wzory - ACK Słupsk).

JAK UZYSKAĆ POMOC ?JAK UZYSKAĆ POMOC ?

Jeżeli potrzebujesz pomocy natychmiastowej, dzwoń pod numer (0-12) 22-71-35, Rafał Górski albo pod znany ci numer najbliższej grupy ACK. Możesz również pisać pod któryś z adresów sieci. Każda z grup zobowiązana jest do wymiany informacji max. w ciągu 48 godzin.

Biuro ACK - KRAKÓW - ul. Gontyna 1/2, 30-203 Kraków, tel. (0-12) 22-71-35 Rafał konto ogólnopolskie: PKO S.A. O/Kraków 535078 8513016 2601-1-114 Artur Lis
ACK WARSZAWA - Komitet Obrony Represjonowanych, skr. poczt. 71, 01-125 Warszawa 102, tel. (0-22) 42-48-47 (Michał), e-mail: michalk@plearn.edu.pl
ACK OPOLE -Grupa Inicjatyw Społecznych, skr. poczt. 1457,45-716 Opole 7, tel. (0-77) 54-92-24 (Gocha)
ACK POZNAŃ - Kolektyw "Rozbrat", skr. poczt. 5, 61-966 Poznań 31
ACK ZIELONA GÓRA - "Red Rat" - skr. poczt. 39, 65-182 Zielona Góra 5
ACK SOSNOWIEC - Grupa Aktywności Społecznej, c/o K. Olszewski, skr. poczt. 43, 41-219 Sosnowiec
ACK SŁUPSK - Kolektyw "Aktywność Społeczna", skr. poczt. 65, 76-200 Słupsk 12, tel. (0-59) 43-08-12 (Arek) i (0-59) 43-24-45 (Michał)
ACK BOGATYNIA - sekcja FA, c/o Arkadiusz Lipin, ul. Chopina 16/15, 59-920 Bogatynia, tel. (0797) 32-726
ACK TRÓJMIASTO - "Czarna Fala", skr. poczt. 21, 81-040 Gdynia 25, tel. (0-58) 25-13-44 (Bartek) i (0-58) 23-37-12 (Inez)